Vitajte na stránke Občianskeho združenia Topoľčiansky hrad

Združenie vzniklo za účelom obnovy a rekonštrukcie hradnej zrúcaniny Topoľčianskeho hradu, jeho bezpečné sprístupnenie verejnosti, ako aj na podporu aktivít zameraných na oživovanie tradícií, propagáciu kultúrnych a historických hodnôt v topoľčianskom regióne doma i v zahraničí.