OTVÁRACIE HODINY

Sezóna (apríl – septebmer):
Pondelok – Piatok (10.00 – 17.00)
Sobota – Nedeľa (9.00 – 18.00)
Mimo sezóny je objekt neprístupný
správca: pani Števkovičová : +421 910 963 637

Občianske združenie Topoľčiansky hrad si vyhradzuje právo na zmenu otváracej doby objektu hradu pre verejnosť.

  OBČIANSKE ZDRUŽENIE TOPOĽČIANSKY HRAD

  Topoľčianska 31/43
  956 07 Veľké Ripňany, okr. Topoľčany
  Slovenska republika

  topolcianskyhrad@gmail.com

  IČO: 42051550 DIČ: 2022352431 registrované MV SR pod č. VVS/1-900/90-29807

  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č.účtu: 2627836652/1100

  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č.účtu (na poukázanie 2% z dane): 2924884538/1100