2D VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

Krátky popis

Výkresová dokumentácia súčasného stavu objektu vznikla z komplexného priestorového zamerania hradného komplexu pomocu metódy teretrického laserového skenovania a geodetických meraní v rámci realizácie druhej etapy grantovej podpory Nadácie SPP. Pozostáva celkom zo 40 techcnických výkresov v mierke 1:100.

2D výkresová dokumentácia vo formáte .PDF na stiahnutie