3D MODEL OBJEKTU HRADU

Virtuálny priestorový model objektu hradu bol vytvorený v rámci programu podpory partnerstiev Nadácie SPP s názvom Projekt digitálnej histórie Topoľčianskeho hradu.

Optický model súčasného stavu (k septembru 2019) je výsledkom kombinácie metód pozemnej a leteckej fotogrametrie. Počas leta 2019 bolo zhotovených cca. 8000 snímok., ktoré boli následne spracované a georeferencované na základe geodetických meraní.

V plánovanej druhej etape projektu digitalizácie hradu bude model slúžiť ako podklad pre tvorbu interaktívnej aplikácie pre širokú verejnosť.

3D MODEL HRADNÉHO KOPCA

Virtuálny priestorový model hradného kopca bol vytvorený v rámci programu podpory partnerstiev Nadácie SPP s názvom Projekt digitálnej histórie Topoľčianskeho hradu.

Optický model súčasného stavu (k septembru 2019) je výsledkom zberu dát pomocou leteckej fotogrametrie. Počas akvizície bolo dovedna, v dvoch letových fázach (priečny a pozdĺžny let), zosnímaných cca. 700 fotografií z ktorých bol následne generovaný optický model topológie hradného kopca.

V plánovanej druhej etape projektu digitalizácie hradu bude model slúžiť ako podklad pre analýzu potenciálnych archeologických výskumov.

Poznámka: Oba generované modely sú pre účel webovej prezentácie generalizované a optimalizované.