OZ Topoľčiansky hrad oznamuje

Topoľčiansky hrad je pre návštevníkov otvorený 7 dní v týždni od 10:00 hod. do 17:00 hod. v mesiacoch Marec až Október 2015.V súčasnosti (tak ako po iné roky) je vstup na hrad ZADARMO!(OZ Topoľčiansky hrad si vyhradzuje právo na zmeny, ktoré včas oznámime na našej stránke)Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na hrade prosíme návštevníkov o porozumenie v prípade menších obmedzení.Ďakujeme za pochopenieOZ Topoľčiansky hrad