Shortcode ipano

VÝCHODNÝ PALÁC

Východný gotický palác je najstaršou palácovou stavbou v celom areáli hradu. Začal sa stavať pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia z toho dôvodu, že veža vo svojej obytnej funkcii nebola schopná poskytnúť správcovi hradu (kastelánovi) dostatočný komfort.

Palác bol pôvodne vybudovaný ako trojpodlažná stavba s priečelím na východnej a západnej strane. Vnútorne bolo každé podlažie rozdelené na dva priestory. Podľa zistení archeologického výskumu bola každá z miestností prvého podlažia zaklenutá krížovou klenbou, stropy vyšších podlaží boli možno trámové. Pôvodne zostal medzi palácom a vežou voľný priestor, ponad ktorý sa klenul drevený mostík. Vybudovaním paláca stratila veža obytnú funkciu, avšak obranná funkcia miesta posledného odporu zostala zachovaná. K prepojeniu paláca s vežou došlo pravdepodobne až v druhej polovici 15. storočia. Počas rozsiahlej renesančnej prestavby hradu na prelome 16. a 17. storočia bol palác nadstavaný o jedno podlažie. Prípadné statické problémy riešili doboví stavitelia zosilnením obvodových múrov v existujúcich podlažiach asi 60 centimetrov hrubým múrom umiestneným v interiéri paláca.

Statiku severného múru paláca, hlavne v úrovni tretieho podlažia, postaveného na hrane skalného brala, museli riešiť už stavitelia z obdobia neskorej gotiky. Počas rozšírenia paláca smerom k veži realizovali drevené armovanie, ktorého prezentácia je viditeľná na východnej fasáde veže. V súčasnosti je palác prezentovaný približne v úrovni podláh druhého podlažia.

Torzálne zachované veľké okno vo východnom priečelí umožňuje pôsobivé výhľady smerom do doliny rieky Nitra. Na severnej strane sa zasa zachoval arkierový výklenok s miernym náznakom okna, s ľavostrannou sedíliou a s tehlovou dlažbou z obdobia renesancie.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU