Shortcode ipano

ZÁPADNÝ PALÁC

Západný palác bol postavený ako druhý v poradí pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Vznikol z dôvodu potreby ďalších obytných a technických priestorov v súvislosti s rozrastajúcim sa hradným areálom.

Vnútorne bol členený na dva priestory, dôkazom toho je čiastočne zachované murivo priečky na severnom obvodovom múre. Zachované okenné otvory na severnej strane sú výsledkom renesančnej prestavby na prelome 16. a 17. storočia, keď sa jadro zmenilo na obytný palácový komplex. V severozápadnom nároží paláca sa nachádza plná hranolová bašta s plošinou prístupnou z interiéru paláca schodiskom vstavaným do gotickej hradby. Bašta bola funkčná ako zosilnenie obrany severozápadného sektoru do renesančnej prestavby, keď ju pohltila hmota nadstavaného paláca.

Môžeme predpokladať, že dovtedy sa plošina bašty nachádzala nad úrovňou strechy paláca.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU