Project Description

Shortcode ipano

STREDNÝ PALÁC

Najmladším z trojice palácov v severnej časti areálu hradného jadra je palác predstavaný v druhej polovici 16. storočia pred hradnú vežu – donjon. V dochovaných murivách sa nezachovali žiadne otvory, čo umožňuje predpokladať, že prvé, respektíve aj druhé nadzemné podlažie mali skladovaciu funkciu.

Z východnej strany palác lemuje schodisko, ktoré umožňuje prekonať výškový rozdiel medzi nádvorím a prízemím hradnej veže. Spomenuté schodisko oddeľuje zároveň stredný palác od východného gotického paláca. Severne od paláca sa týči najstaršia a najvyššia stavba hradu – hradná obytno-obranná veža postavená okolo roku 1300 v gotickom slohu.

V súčasnosti šesťpodlažná stavba so sedlovou strechou a stupňovitými štítmi na východnej a západnej strane je výsledkom stavebnej údržby a pamiatkovej obnovy realizovanej na konci 19. storočia vtedajším majiteľom hradu barónom Augustínom Stummerom.

Pôvodná gotická veža mala tiež šesť podlaží, pričom šieste podlažie bolo s veľkou pravdepodobnosťou ukončené horizontálnou korunou s prestrešením na stĺpoch, čo umožňovalo výhľad do širokého okolia. Vstupný otvor do veže sa nachádzal na východnej strane vo výške druhého podlažia a prístupný bol po drevenom rebríkovom schodisku. V prípade núdze bolo možné schodisko ľahko odstrániť a veža sa tak stala posledným ohniskom odporu obrancov. Súčasný vstup bol prerazený počas prestavby hradu na prelome 16. a 17. storočia, keď veža stratila obrannú funkciu a začala slúžiť ako sklad a dočasná väznica.

Pôvodnej obrannej funkcii boli prispôsobené aj úzke gotické okná, ktoré mohli slúžiť aj ako strieľne. Konzoly dnešnej drevenej pavlače umožňujúcej vstup na východný palác sú osadené v kapsách po trámovom strope stredného paláca.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU