Project Description

Shortcode ipano

KAPLNKA

Severne od vstupnej brány sa v druhom nadzemnom podlaží nachádzala hradná kaplnka, do ktorej sa pravdepodobne vstupovalo z východného paláca priamo a z južného paláca cez spojovací trakt nad prejazdom brány.

Do dnešných čias sa z kaplnky zachovalo len okno v masívnom výklenku, ktorý bol v dolnej časti zamurovaný. Tento výklenok mal v rámci kaplnky funkciu svätyne – presbytéria, teda miesta, kde bol umiestnený oltár. Nasvedčuje tomu aj orientácia smerom na východ. Malý priestor hradnej kaplnky slúžil pre trvalých obyvateľov hradu.

Po opustení hradu majiteľmi v 18. storočí však kaplnka slúžila obyvateľom obce Podhradie ako farský kostol, až kým zlý stavebno-technický stav hradu znemožnil bezpečný pohyb po jeho areáli. Do súčasnosti sa čiastočne zachovala miestnosť na prízemí s tehlovou renesančnou dlažbou, cez ktorú sa dalo vstúpiť zo schodiska do východnej časti gotického paláca.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU