Shortcode ipano

BRÁNA A BARNAKAN

Východnou bránou vstupujeme do priestoru prvého predhradia z tzv. druhého predhradia. Toto bolo vybudované v prvej tretine 17. storočia počas rozsiahlych renesančných prestavieb, ktoré sa spájajú so získaním hradu a panstva Topoľčany grófskym rodom Forgáchovcov z Gýmeša na konci 16. storočia.

Počas budovania druhého predhradia alebo tesne pred ním bola obrana brány zosilnená menšou murovanou fortifikáciou, ktorú nazývame barbakan. Z východného barbakanu sa dodnes zachovalo len málo murív, jeho priebeh v teréne je však sledovateľný.

Obrana brány bola tiež posilnená vybudovaním tzv. vlčej jamy – prepadliska, teda jamy nachádzajúcej sa v prejazde brány, ktorá sa odkryla zdvihnutím padacieho mosta kolískovej konštrukcie. Súčasný vzhľad brány je poznamenaný prvými pamiatkovými úpravami, ktoré v 19. a 20. storočí na hrade vykonal barónsky rod Stummerovcov. V dôsledku spomenutých prác bol vybudovaný trojuholníkový otvor nad prejazdom brány a terén v prejazde bol znížený o takmer 100 centimetrov.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU