Project Description

Shortcode ipano

NÁDVORIE

Priestor súčasného nádvoria je výsledkom poslednej výraznej prestavby hradu na prelome 16. a 17. storočia. Pôvodné nádvorie gotického hradu bolo po ukončení prvej stavebnej fázy, bez neskorších palácových budov, rozsiahlejšie. Zapĺňali ho však s veľkou pravdepodobnosťou rôzne ľahké stavby hospodárskeho charakteru. Niektoré z nich sa podarilo odkryť a preskúmať počas archeologického výskumu, ako napríklad pec kováčskej vyhne v západnej časti súčasného nádvoria. Súčasťou nádvoria bývala aj cisterna – nádrž, v ktorej sa skladovala dažďová alebo privezená voda.

Na Topoľčianskom hrade dosiaľ nebola objavená, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa nachádza v západnom ukončení nádvoria. Na južnom renesančnom paláci môžeme vidieť rozčlenenie stavby na tri priestory. Každá z miestností prízemia mala svoj vlastný vstup a krajné mali aj okenný otvor, to znamená, že mohli slúžiť aj na bývanie.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU