Project Description

Shortcode ipano

POD VÝCHODNÝM BASTIÓNOM

Východný, a rovnako aj západný, bastión vznikol na začiatku 17. storočia zamurovaním trojuholníkovitého výbežku hradby predhradia a vyplnením vnútorného priestoru zeminou a kamením. Vznikla tak vyvýšená plošina umožňujúca vedenie efektívnej streľby z menších aj väčších palných zbraní.

Na vnútornom múre bastiónu sú viditeľné rady káps po trámoch držiacich podlažia ochodzí, ktoré umožňovali výstup na plošinu.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU