Project Description

Shortcode ipano

PRED GOTICKOU BRÁNOU

Od mosta smerom vľavo sa dostaneme k vstupnej bráne do areálu gotického hradu.

Z dôvodu lepšej brániteľnosti mala malé rozmery, ktoré, napríklad na výšku, neumožňovali vstup jazdca na koni. Brána bola zaklenutá plytkou valenou klenbou a pôvodne sa mohla zatvárať jednokrídlovými alebo dvojkrídlovými dvermi.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU