Shortcode ipano

PRIEKOPA POD MOSTOM

Gotická priekopa vyhĺbená do dolomitického masívu vznikala už počas najstaršej stavebnej fázy hradu, pretože vyťažený kameň bol zároveň hlavným stavebným materiálom.

Na vstup do hradu ponad priekopu slúžil drevený most podopretý kamenným murovaným pilierom. Pôvodný most bol s najväčšou pravdepodobnosťou delený a časť medzi pilierom a parkanom bola zdvíhacia.

Na severnej hradbe predhradia sú viditeľné rady káps po drevených trámoch držiacich jednotlivé podlažia ochodzí a strieľne pre ručné zbrane a delá.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU