Shortcode ipano

ŠTVORBOKÁ BAŠTA

V strede južného úseku hradby prvého predhradia sa nachádza štvorboká delová bašta symetrického pôdorysu.

Vybudovaná bola pravdepodobne v prvej polovici 16. storočia ako obranná reakcia na rozvoj poľného a obliehacieho delostrelectva. Bašta mala dve delové podlažia, každé so štyrmi delovými strieľňami. Strieľne umiestnené v úsekoch kolmých na hradbu, tzv. flankovacie, slúžili na ostreľovanie priestorov pred hradbou a používali sa proti útočiacej pechote, ktorá sa dostala k päte hradby. Strieľne umiestnené v šikmých úsekoch slúžili na ostreľovanie priestorov v doline nachádzajúcej sa južne od hradu, po úbočí ktorej viedla prístupová cesta k západnej hradnej bráne.

Bašta bola pravdepodobne zastrešená, ale smerom do predhradia bola otvorená z dôvodu lepšieho odvetrávania.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU