Shortcode ipano

V PODBRÁNÍ

Pôvodne krátky prejazd brány v hrúbke gotickej hradby sa s rozširujúcou zástavbou areálu hradného jadra zväčšoval.

Po rozsiahlej renesančnej prestavbe vznikla súvislá palácová zástavba pozdĺž celého obvodu gotickej hradby a prejazd sa rozšíril na šírku paláca. Zo zaklenutého bránového prejazdu sa v období renesancie, okrem plošne zmenšeného nádvoria, vstupovalo aj do suterénu južného paláca.

Šikmo klesajúca vstupná chodba mala na spevnenej ílovitej naklonenej rovine drevené schody z trámov, ktoré sa v prípade prepravy ťažších predmetov dali jednoducho rozobrať.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU