Shortcode ipano

ZÁPADNÁ ČASŤ PRVÉHO PREDHRADIA

Dominantou západnej časti prvého predhradia je západná vstupná brána, ktorá v minulosti predstavovala hlavný vstupný priestor do areálu hradu. Z vonkajšej strany jej opevnenie dopĺňal oblúkovitý barbakan. Tento bol od samotného opevnenia hradu oddelený priekopou.

V prejazde brány sú na bočných stenách viditeľné čiastočne zachované sedílie slúžiace strážnikom brány na sedenie alebo odkladanie vecí. Po oboch stranách brány sú umiestnené motýlikové strieľne pre menšie delá.

Úsek hradby s bránou lemovala dvojpodlažná budova, ktorá pravdepodobne slúžila ako kasáreň. Pri južnom úseku hradby sú viditeľné múry pozdĺžnej jednopodlažnej budovy rozdelenej do troch priestorov so samostatnými vstupnými otvormi. Funkcia tejto budovy je neznáma, mohla slúžiť na ubytovanie, ale mohla mať aj hospodárske využitie, napr. pekáreň alebo dielňa. Severne od budovy stojacej pri bráne bol na prelome 16. a 17. storočia postavený dvojpodlažný mlyn oktagonálneho pôdorysu. Prvé podlažie mlyna slúžilo pre zviera (napr. somár), ktoré uvádzalo do pohybu mlecí mechanizmus na druhom podlaží. Primárne mlyn slúžil na mletie komponentov potrebných na výrobu pušného prachu, po výmene mlynských kameňov však v prípade núdze mohol slúžiť aj na mletie múky.

Pri pohľade na severnú hradbu predhradia môžeme vidieť množstvo káps po trámoch držiacich tri podlažia drevených ochodzí. V hornom podlaží sa nachádzajú strieľne pre strelcov z ručných zbraní, v nižších sú strieľne pre rôzne veľké delá.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU